Raporty i wyniki ankiet
o sprzedaży w OZE

Raport z badania zarobków handlowców OZE, przeprowadzonego w 2022 roku na grupie 1000 handlowców z branży OZE.

Raport opinii handlowców na temat pracy w branży OZE przeprowadzony w 2023 roku na grupie 1000 handlowców z branży OZE o stażu pracy nie dłuższym niż 18 miesięcy.

Zbiór wyników ankiet przeprowadzonych podczas wysyłki mailingu do naszdej bazy danych 15 000 pracowników branży OZE