ABC Fotowoltaiki

Podział klientów fotowoltaiki na podstawie ich osobowości i poziomu znajomości produktu.

Jak wyglądał system opustów i bilansowania energii przed 2022 rokiem (tzw. net-metering).

Jak wygląda obecny system opustów i bilansowania energii (tzw. net-billing).

Opis dostępnych na rynku paneli fotowoltaicznych wraz z przedstawieniem różnic między nimi.

Podstawowe informacje na temat działania i wykorzystania falowników w instalacji PV.

Przedstawienie poszczególnych systemów montażowych oraz ich charakterystyka.

Lista najczęstszych mitów o fotowoltaice wraz z objaśnieniem.